Breaking News

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στον μετασχηματισμό του Cloud Computing;

Η αγορά του cloud computing έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο την τελευταία δεκαετία, η οποία με τη σειρά της έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εργασιακή κουλτούρα με διάφορους τρόπους.

Τόσο, το AI όσο και το Cloud Computing έχουν αποδειχθεί σημαντικά στην τρέχουσα ψηφιακή εποχή. Μεταμορφώνει επαγγελματίες και επιχειρήσεις ώστε να αποθηκεύουν τα πολύτιμα δεδομένα τους.

Το Cloud είναι μια αρκετά νέα τεχνολογία και έτσι πολλές εταιρείες ή επιχειρήσεις ανησυχούν για το αν θα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου ή όχι. Η τεχνολογία cloud με AI διαμορφώνει το μέλλον!

Το AI (Τεχνητή Νοημοσύνη) παίζει τον ρόλο του στην ενίσχυση της τεχνολογίας cloud και συμβάλλει στον εξορθολογισμό των τεράστιων δυνατοτήτων του cloud.

Το AI και το cloud computing μαζί φέρνουν αλλαγές στον εταιρικό τομέα και η σύντηξη πιστεύεται ότι ανοίγει το μέλλον της τεχνολογίας.

Η μηχανική εκμάθηση είναι μια από τις κρίσιμες πτυχές στη συγχώνευση της τεχνητής νοημοσύνης και του υπολογιστικού νέφους. Θα βοηθήσει στη μείωση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, θα λάβει αξιόπιστες και γρήγορες αποφάσεις και θα βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη.

Το cloud computing αλλάζει τον τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας και έχει γίνει ένα σημαντικό εμπόρευμα υπολογιστών σε διαφορετικούς τομείς. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο cloud computing ενισχύει τις δυνατότητες στην αγορά.

Καθώς περισσότερες επιχειρήσεις μπαίνουν στο cloud, πρέπει να ενσωματωθεί περισσότερο με την τεχνητή νοημοσύνη για να επιτευχθεί επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

Σε μεγάλη κλίμακα, ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη διευκόλυνση του υπολογιστικού νέφους εντός του οργανισμού είναι να διασφαλίζει εύκολη πρόσβαση, ροή εργασιών, αποθήκευση και κοινή χρήση δεδομένων για τη μείωση του κόστους και της ενέργειας.

Ας συζητήσουμε λεπτομερώς τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο cloud computing…

Ο ρόλος του AI (Τεχνητή Νοημοσύνη) στο Cloud Computing

Σε πρόσφατες έρευνες, η παγκόσμια αξία της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να ξεπεράσει τα 89 δισεκατομμύρια ετησίως μέχρι το τέλος του 2025. Ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων θα προέλθει από τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στο cloud computing.

Η υποστήριξη που παρέχεται από την τεχνητή νοημοσύνη στο cloud computing λειτουργεί ως ο κινητήριος παράγοντας για τη βελτίωση των τεχνολογιών cloud.

Η έκθεση μελέτης του Mckinsey υποδηλώνει ότι «σε 19 επιχειρηματικούς τομείς και σε περισσότερες από 400 πιθανές περιπτώσεις χρήσης, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δύναμη να δημιουργεί 3,5 ​​τρισεκατομμύρια δολάρια και 5,8 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία κάθε χρόνο». Η μελέτη υποδηλώνει επίσης ότι οι αριθμοί θα μπορούσαν να αυξηθούν στα 15,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Μπορεί να ειπωθεί ότι οι οργανισμοί μαζί με τους καινοτόμους cloud είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν τα οφέλη της τεχνολογίας AI.

Με πολλούς τρόπους, το cloud επιτρέπει στις εταιρείες να έχουν πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Χρήση της ενσωμάτωσης AI-SaaS

Οι επιχειρήσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξία με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με το Software-as-a-Service (SaaS).

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι ενσωματωμένα στην τεχνολογία cloud computing για να προσφέρουν περισσότερη αξία και λειτουργικότητα στους πελάτες.

Για παράδειγμα – Ο όγκος των δεδομένων μπορεί να είναι δύσκολος για ορισμένες επιχειρήσεις να χειριστούν και έτσι το εργαλείο CRM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των δεδομένων πελατών.

Χρήση Υπηρεσιών Dynamic Cloud

Οι επιχειρήσεις βασίζονται σε εργαλεία υπολογιστικού νέφους και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις προοπτικές.

Διατηρείτε κατάστημα λιανικής; Οι επωνυμίες θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους με μια μονάδα λιανικής που βασίζεται σε σύννεφο.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο cloud computing βασίζεται στη μοντελοποίηση-έλξη και έτσι οι επιχειρήσεις έχουν καλύτερο έλεγχο στα δεδομένα τους.

Αυτοδιαχείριση του Cloud με AI

Η ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης συμβάλλει στη μείωση του φόρτου εργασίας και στην εξάλειψη της διπλοτυπίας.

Τα μηχανήματα με δυνατότητα AI είναι σε θέση να καταγράφουν την αποδοτικότητα της εργασίας και να εξοικονομούν χρόνο εργαζομένων και εργαζομένων.

Οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης με το μείγμα του cloud δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ολοκληρώσουν τις στρατηγικές τους εργασίες με τον καλύτερο τρόπο.

Διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους το AI βελτιώνει την ασφάλεια στο Cloud

Το AI έχει τώρα βελτιωμένη ασφάλεια στο μέτωπο του κυβερνοχώρου και η τεχνολογία βοηθά στον έλεγχο των τρωτών σημείων.

Η βιομηχανία πληροφορικής εργάζεται συλλογικά για να βελτιώσει πολλά από τα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη επιθέσεων. Οι ειδικοί εξετάζουν την αυτοματοποίηση της ασφάλειας στο cloud με τη βοήθεια AI και μηχανικής μάθησης.

Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στην ασφάλεια του cloud με τους εξής τρόπους:

Εντοπισμός τρωτών σημείων

Οι απειλές είναι πραγματικές ακόμα κι αν το backend και η πλευρά του διακομιστή είναι ασφαλή. Η πιθανότητα πιθανών απειλών αυξάνεται πάντα με την τεχνολογική πρόοδο.

Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποδειχθεί καθοριστική για τον εντοπισμό των πιθανών τρωτών σημείων στο σύστημα.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε θέση να εργαστεί ανεξάρτητα για να εντοπίσει το πιθανό πρόβλημα και να βοηθήσει τους προγραμματιστές να διορθώσουν το ελάττωμα ασφαλείας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τους χρήστες και τα μέλη της ομάδας στον εντοπισμό των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση.

Αυτοματοποιημένη ανίχνευση και επιδιόρθωση

Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που τροφοδοτείται από ένα σύννεφο AI είναι ικανό να αναλύει τα γεγονότα. Το AI θα μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα σε απειλές, αντί να περιμένει να συμβούν πράγματα.

Με τη σωστή χρήση των συστημάτων, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να εντοπίζουν τις απειλές γρηγορότερα από πριν, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ανίχνευση γεγονότων

Η τεχνολογία υπολογιστικού νέφους είναι ασφαλής, αλλά με τον συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης, γίνεται θανατηφόρος.

Χρησιμοποιούνται πολλές πληροφορίες ή χρησιμοποιείται ψηφιακό περιεχόμενο για τη δημιουργία ενός μοντέλου που θα δείχνει ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα.

Η προληπτική δράση καθίσταται δυνατή λόγω της σωστής ανίχνευσης των γεγονότων. Οι οργανισμοί είναι επίσης καλύτερα προετοιμασμένοι για συμβάντα υπολογιστικού νέφους που μπορεί να συμβούν σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η επιχείρηση θα είναι σε θέση να αποφύγει οποιαδήποτε ατυχία με τον εντοπισμό των σωστών ειδών συμβάντων.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Οι παράμετροι ασφαλείας είναι πάντα αυξημένες στον κυβερνοχώρο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Με τη βοήθεια αλγορίθμων, η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε θέση να ανιχνεύει πιθανές απειλές και αυτό εξασφαλίζει αποτελεσματική ανάκτηση.

Η ασφάλεια στο cloud είναι πάντα κορυφαία με τη βοήθεια του AI.

Συνοψίζοντας το!

Το cloud computing βοηθά κάθε είδους επιχειρήσεις και με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται σημαντικό αγαθό σε διαφορετικούς τομείς.

Το μέλλον φαίνεται να είναι πολύ συνδεδεμένο με την ανάπτυξη τόσο στο cloud όσο και στο AI.

Καθώς περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν τεχνολογίες cloud, η τεχνητή νοημοσύνη θα προσφέρει την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα. Γίνεται εύκολη η προστασία του cloud με AI. Αναμένεται ένα σημείο όπου καμία τεχνολογία cloud δεν θα είναι χωρίς AI (Τεχνητή Νοημοσύνη).

Υπάρχουν τεράστιες αλλαγές στον τομέα της πληροφορικής και σε αρκετούς άλλους κλάδους με τη συγχώνευση και των δύο.

Μεταφέρετε όλα τα είδη επιχειρηματικών εφαρμογών και λειτουργιών στο cloud για να αποκτήσετε τεχνολογικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Υπάρχει τεράστιο περιθώριο για κάθε είδους επιχειρήσεις και βιομηχανίες να επωφεληθούν από την τεχνολογία cloud και την τεχνητή νοημοσύνη.

About admin

Check Also

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ποιοι κλάδοι μπορούν να αλλάξουν περιοχή το 2023; 📌 Πότε και πώς να αλλάξετε το πεδίο του δασκάλου; Πότε είναι η εργασία αλλαγής πεδίου;

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για αλλαγή πεδίου εκπαιδευτικού. Το Υπουργείο Εθνικής …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Recent Comments

Χωρίς σχόλια για εμφάνιση.